• มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล
  • มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล


มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล (AUTOMATICDIGITAL METER)

ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติแบบดิจิตอล ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแบบใหม่ที่กำลังเข้ามาแทนที่มิเตอร์ไฟฟ้า แบบเก่าซึ่งเป็นแบบจานหมุน มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth มีคุณลักษณะที่โดดเด่น คือ

1. มีความเที่ยงตรงในการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าสูงกว่ามิเตอร์ ไฟฟ้า แบบเก่า จานหมุน พร้อม หน้าจอ LCD ที่มีตัวเลข ขนาดใหญ่อ่านค่าได้ชัดเจน ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ class 1 จากการไฟฟ้า นครหลวงไทย และหน่วยงานรับรอง มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นค่ารับรองมาตรฐานสูงสุดของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าปัจจุบัน

2. มีความสามารถในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูล เข้าโปรแกรมทำบิลได้ ทันที โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาใน การเดินจดมิเตอร์เหมือนแบบเก่า ๆ เหมาะสำหรับอพาร์ทเม้นท์ คอนโด และศูนย์การค้า

3. มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลป้องกันการทุจริต และข้อผิดพลาดในการจดข้อมูลมิเตอร์ของพนักงานที่ดูแลอาคาร

4. อายุการใช้งานของมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลไม่ต่ำกว่า 10 ปี นี่คือ คำยืนยันจากลูกค้า

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบดิจิตอล ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตแบบใหม่ จึงทำให้มีคุณลักษณะที่โดดเด่น คือ มีความเที่ยงตรงในการอ่านค่ากระแสไฟฟ้าสูงกว่า มิเตอร์ไฟฟ้า แบบเก่า จานหมุน พร้อม หน้าจอ LCD ที่มีตัวเลขขนาดใหญ่อ่านค่าได้ชัดเจน และอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ class 1 จากการไฟฟ้า นครหลวงไทยและหน่วยงานรับรองมาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นค่ารับรองมาตรฐานสูงสุดของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าปัจจุบัน

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase

GEM-145 SMART 110

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase

GEM-145 SMART 210 (I/P)-1

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase

GEM-145 SMART 310

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase

GEM-160 SMART 310

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase

GEM-160 SMART 201 (BT)

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Three-Phase

GEM-3100

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Three-Phase

GEM-310 ARM (CT)
 

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase AMR

GEM-145 AMR
(Platinum Series)

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase AMR

GEM-145 AMR
(Econmax Series)

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase AMR

GEM-145 AMR
(Crystal Series)

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase AMR

GEM-1100 AMR
(Crystal Series)

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase AMR

GEM-145 AMR
(Prepaid)

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase AMR

GEM-145 AMR (PC Mini)

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Three-Phase AMR

GEM-345 AMR

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Three-Phase AMR

GEM-3100 AMR

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล Forth

Single-Phase AMR

GEM-150P บัตรเติมเงิน

ติดต่อฝ่ายขาย...

คุณชัญญา (ดี้)

Tel: 063-164-2873,
081-908-4890

Line: njudy

คุณอนันญาณ์ (นิว)

Tel: 096-178-8953,
080-559-2971

Line: kawtip03

คุณสุคนธ์ จุงศิริ (ไหม)

Tel: 080-611-2285

Line: 0806112285
 

คุณยุทธนา (อ๊อด)

Tel: 089-515-2233

Line: 0895152233
 


สินค้าทั้งหมด